New Lyrics

Vishvajeet Choudhary – Dhola Suit Song Lyrics

Vishvajeet Choudhary - Dhola Suit Song Lyrics
Vishvajeet Choudhary – Dhola Suit Song Lyrics

Vishvajeet Choudhary – Dhola Suit Song Lyrics Dhole suit pah dhole rang ka O…
Dhole suit pah dhole rang ka
Mail mila ri sah
Ho chale marti sailut
Tera kit ka sah root

Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root
Kit bhar ri uddari sah
Ho chale marti sailut
Tera kit ka sah root
Kit bhar ri uddari sah

Gaal mah ke suti suthri laage chalti
Gaal mah ke suti suthri laage chalti
Baith jati dimak pah fair va mati
Tera koye nahi sah tod rah sayani
Bab pah bhari sah

Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root
Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root
Kit bhar ri uddari sah
Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root
Kit bhar ri uddari sah

Ram gi kasuti papose ki soch mah
Han Ram gi kasuti papose ki soch mah
Naveen Vishu kah ruke konya va poj mah

Meri meri baat nahi
Saare va chhari sah

Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root

Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root
Kit bhar ri uddari sah
Ho chale marti sailute
Tera kit ka sah root
Kit bhar ri uddari sah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button