New Lyrics

Strongman – Big Boy Lyrics

Strongman – Big Boy
Strongman – Big Boy

Strongman – Big Boy Lyrics Naasei
Na w’ate anaa
Tubhani Muzik

Bra no bɔkɔɔ sɛ ntaafoɔ awoɔ
Nso wobɛkɔ w’anim a suro deɛ ɔbɛn woɔ
Deɛ ɔse ɔdɔ wo no ɔnoaa na ɛsɛe woɔ
Nso wo sene wo yɔnko a na ɔtan woɔ
Wonya nya mbɛn no n’adwene na ɛsɛe noɔ
Bafan nnim sɛ ne to a na ɔsɛe noɔ
Baabi a yɛde bɔnyono to a na mepɛ ɛwoɔ
Wanya nwoo yɛ nso wo si ha sɛ w’atwa awoɔ
To deɛ m’ani so
Deɛ afa m’ani so
Nti kenkan atanfo ɛma no mfa w’ani so
Mesrɛ wo si me Ejisu
Ɔtanfo no ti so
Ɔbiaa mbɛ hyehyɛ mmera sɛ me ndi so (Hey!! Hey!!)
These boys them be teletabies
And a cat and a mouse can’t turn paddies
Wo ka m’asɛm a meyɛ dead body
Ɔnokwa ishaa body
Life is full of haters you can’t avoid
No time this year me fire boy
In law demma hate no bi null and void
With God we go higher boy
Wotie nipa anoa a anka w’abam koraa abu
Deɛ yɛpɛ wo nie a anka w’atanfo yɛ du
Dabiaa omo bɛ nya a anka woho nso aku
Adwuma no w’ahwe hɔ ama wo se nso abu (Hey!! Hey!!)

No car still fresh
No money still fresh
No swag still fresh
No house still fresh
No car still fresh
No money still fresh
No swag still fresh
No house still fresh

Big boy, Big boy, Big boy
I’m a Big boy
Big boy, Big boy, Big boy
Meyɛ Big boy
Big boy, Big boy, Big boy
I’m a Big boy
Big boy, Big boy, Big boy
Meyɛ Big boy

Young boy a meyɛ old gee
Fa super ka me star wo se OD
Nsɛmfoo ahi but no pee
Rap yɛ comedy a meyɛ OB (Ah!!)
I’m blessed beyond curse
I came and I saw I conquered
Wo cup yɛ ma a you confess
Adeɛ no da hɔ a wode wɔ nkyɛn (No!!)
W’atɔ nkokɔ pii nso menua wonni aburo
(Ah, Yo)
Hwɛ so bɔ wo bra na ɔtan ani aduro
(Ah, Yo)
Wokɔ w’anim kakra a w’atanfo agrow (Ah, Yo)
Wo twere Nyame a ɛneɛ biribiara wo suro
(Yo, Ah)
Mo tan no m’ahu nka y’amello
Ɔgyimi wie a ohyia wo a hello
The song is for the deep not the shallow
Ɔbiaa nchase wo why you running from a shadow
(Gyina!! Ah)
Bunch of haters are next to me
Tell these haters not to f— with me
Wote m’asɛm a then you better talk to me
Esi anyɛ yie a Alaba na ebetu me (Hey!!)

No car still fresh
No money still fresh
No swag still fresh
No house still fresh
No car still fresh
No money still fresh
No swag still fresh
No house still fresh

Big boy, Big boy, Big boy
I’m a Big boy
Big boy, Big boy, Big boy
Meyɛ Big boy
Big boy, Big boy, Big boy
I’m a Big boy
Big boy, Big boy, Big boy
Meyɛ Big boy

Tubhani Muzik

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button