New Lyrics

Amerado Ft Fameye – Twa So Lyrics

Amerado Ft Fameye – Twa So Lyrics
Amerado Ft Fameye – Twa So Lyrics

Amerado Ft Fameye – Twa So Lyrics. Amerado
Eyyy ah ah
Ibi fameye chale aih aih
Ehee
Ey ay ay
Ennye nne
We are more than more than aa

Bossu woka masem paa
But mebusa what you do for yourself?
Nansa yi woha madwen paa
Why you figa say ibi you dey deserve?

Eeeh waka masem kakra aa twaso err
Se wose wobesei peter dea koso err
My matter everyday afei mabre
You better shut up o my friend

Ahh ah
Ahh ah
Mepe madie mesika kankan no
Eyy ey
Eyy ey
Ennye nipa nyame na medan no

Ahh ah
Ahh ah mepe madie mesika kankan no oo
Eyy ey
Eyy ey nny3 nipa o nyame na medan no

Nana we tire for the hate wontumi mboa ye aa ennye kasa
Street noso ha yewe brodo ne butter
Nyankopon ne fire no etua me to se charger
Wani sa me aa woy3 kwa sedei akoko bi soso leather

My God is! able to deliver nti mensuro hwee
Sika kankan but mebohye wo aa wani agye
Menfa meho nhyehye nipa nti omo so memmu ade
Sellout fellas ekom nti moso ate

Bossu twa so err
Wobeka aa koso err
Fake gee woso err
Na papa judge boso err
No joke for here
Wasouden i hear
Wohwehwe coin akoto choo(food)
Se meho wobesereei

Drama hwese okosei me akope awura ama
Ose mehwe togo mebody no nnim designer
Yesu, Wamba ntem aa aponkye behye trouser
Mekanea naa edi manim no bo memoma se hunter

Ahh ah
Ahh ah
Mepe madie mesika kankan no
Eyy ey
Eyy ey
Ennye nipa nyame na medan no

Ahh ah
Ahh ah mepe madie mesika kankan no oo
Eyy ey
Eyy ey nny3 nipa o nyame na medan no

Brefuo ba i just dey work hard menhwe obi
Me nyankopon no ndaae nti mensuro obi
Wani bre dei medi aa eye soakings
You figa i go fall enei woboada you joking!

Senei wohu me no ennye me pe
Menni nipa ho time de3 mepe me nyame ye
Bibiaa meye biaa nnye wofe
Wote meho akyere me pe na koo eye wo de

Enne wiase
Dei ose obeboa wo nyaa nka wakoda afia ase
Ye no papa daa obenya aa nanka wahwe ase
Against betry nanso me me nyame tease
Okoku me kra na ode me sunsum adaase

Drama hwese okosei me akope awura ama
Ose mehwe togo mebody no nnim designer
Yesu, Wamba ntem aa aponkye behye trouser
Mekanea naa edi manim no bo memoma se hunter

Hyabidabidi hyabidabida
Se wompe masem aa please lemme know
The way aa wohu me no
The way aa wohu me no
Nye mepe na menam oo Nyame ka meho oo

Akura fa adwen bone aa oto ngom
Nansa yi meye hard paa mehwe aa ase magom
Kyere se omo twen ama megya adum

Ahh ah
Ahh ah
Mepe madie mesika kankan no
Eyy ey
Eyy ey
Ennye nipa nyame na medan no

Ahh ah
Ahh ah mepe madie mesika kankan no oo
Eyy ey
Eyy ey nny3 nipa o nyame na medan no

Medikal Ft Criss Wadde & Joey B – La Hustle (Remix) lyrics

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button